Místopředsedové

Zdeněk Renc

Místopředseda VV

Petr Skokan

Místopředseda VV, poslanec za Liberecký kraj

Mgr. Jana Drastichová

Místopředsedkyně VV, poslankyně za Moravskoslezský kraj

Ing. Jiří Lexa

Místopředseda VV