STANOVY

Toto znění stanov bylo schváleno Konferencí strany dne  23. 6. 2012

Ke stažení: Stanovy VV ve formátu pdf